Free Sensor Sample Order Now

Article: SPCI

Nytt utstyr for valsenipmåling

Sensor Products fra USA presenterte nytt utstyr for måling av valsenip, Sigma-Nip®
Sensor Products fra USA presenterte nytt utstyr for måling av valsenip, Sigma-Nip®

Sensor Products Inc. fra New Jersey i USA introduserte en av nyhetene på messen, Sigma-Nip®, et teknologisk avansert nip-analysesystem som måler valseprofiler og diagnostiserer oppretting med uovertruffen hastighet og kostnadseffektivitet, ifølge materiellet man fikk på messen. Sensorsystemet, som registrerer nip-bredden, overflødiggjør tidkrevende og unøyaktig Sensor Products Inc. fra New Jersey i USA introduserte en av nyhetene på messen, Sigma-Nip®, et teknologisk avansert nip-analysesystem som måler valseprofiler og diagnostiserer oppretting med uovertruffen hastighet og kostnadseffektivitet, ifølge materiellet man fikk på messen. Sensorsystemet, som registrerer nip-bredden, overflødiggjør tidkrevende og unøyaktig.

Sigma-Nip® består av en serie sensorelementer og Windows-basert programvare. Sensorene tåler gjentatte høye trykkbelastninger og temperaturer, så vel som vanlig eksponering for fett og løsningsmidler. Når de plasseres mellom to valser som er i kontakt med hverandre, fanger sensorene umiddelbart opp data for nippet og viser dette på en tilkoblet lap-top. Justering av valsene kan gjøres i sanntid mens sensorene fortsatt er i det lukkede nippet. Lettforståelige statistiske data og grafiske fremstillinger som overføres trådløst eller via en USB-port, oppdateres kontinuerlig ettersom teknikerne gjør sine forsøk og justeringer.

Siden det kun tar få minutter for en person å rekke over hele valseflaten, er Sigma-Nip® velegnet til vedlikehold, så vel som oppretting og stenginger. Som et verktøy for kvalitetskontroll kan sensorene bidra til jevnt belastede valser som har redusert risiko for banebrudd og kostbar stopptid. Man forbedrer banekontrollen og trykkvaliteten ved å redusere ujevnt papirstrekk, noe som kan føre til at arket vandrer, rynker seg eller banen kjører seg fast. Ved rutinemessig kontroll av valsenippet reduseres også slitasjen på pressfiltene.

Sigma-Nip® har gått den lange veien fra et konsept til å bli et pålitelig, enkelt nipprofilmåleverktøy, ifølge Mike Stolz i Metso Paper. – Det at man blir i stand til å sikre og gjennomgå fullstendige sanntidsdata fra lukking til åpning av nippet er meget praktisk, samtidig er muligheten til å korrelere et nøyaktig nip med data for valsenedbøyning en stor fordel.